Currently browsing category

Stichting Ovaal

Stichting Ovaal heeft als doel het versterken van de positie van ouders van een kind met autisme en hun omgeving. Dit doen ze onder andere door het helpen oprichten van Autismecafés. Ter gelegenheid van hun 10 jarig bestaan ben ik gevraagd om foto’s te maken van drie Autismecafés. Deze foto’s zijn gebruikt voor de publicatie ‘Het Autismecafé: de kracht van ouders’. De publicatie is op 3 december 2013 uitgereikt aan Koningin Maxima in het Leids Volkshuis. Daarvan heb ik een fotoverslag gemaakt.